Obsługa i naprawa silniczka MAW cz 2.

01 listopad 2018 Written by o jednośladach 2390
Konserwacja i drobne naprawy silnika Maw cz.2


Przyrządy pomocnicze do rozbierania silnika "Maw"
Rys 11) Ściągacz do koła magnetycznego (rys. 1) wytoczymy z pręta stalowego sześciokątnego o 0 24 mm i długości 30 mm (stal półtwarda St5). Koniec pręta obtaczamy na tokarce do średnicy 22 mm na długości 10 mm i nacinamy na nim gwint prawy M 22 X 1,5. W tymże końcu wiercimy otwór o 0 9 mm przez całą długość pręta. Następnie otwór ten poszerzamy na tokarce do średnicy 16,5 mm na głębokość 13 mm. Pozostałą część otworu o 0 9 mm gwintujemy M 10 X l mm.
Rys 
2 Śruba (rys. 2) służy do ściągacza (rys. 1) i ściągacza (rys. 3). Śrubę wytoczymy na tokarce, ze stali półtwardej St5 i natniemy na niej gwint śrubę taką znajdziemy gotową, to wówczas zatoczymy jej koniec wg podanych wymiarów.
2) Ściągacz przedstawiony na rys. 3 bez śrub bocznych (3 f) służyć będzie do ściągania pokrywy skrzyni zębatej, a ze śrubami (3 f) do ściągania z wału koła łańcuchowego. Ściągacz ten składa się z belki (3a), dwóch haków (3b), wkrętów (3c i 3d), śruby (3e) od ściągacza magneta (rys. 1) oraz śrub bocznych (3f).
Belkę (rys. 3a) wykonamy ze stali półtwardej o przekroju 18 X 18 mm i długości 150 mm. Z jednego końca belki wykonamy wycięcie szerokości 6 mm i głębokości 15 mm. Wycięcie możemy wyfrezować na frezarce albo wyciąć piłą do metalu po uprzednim wywierceniu otworu 006 mm. Z boku belki w odległości 7 mm od końca wiercimy otwór przelotowy o 0 5 mm prostopadle do wycięcia. Otwór ten z jednej strony gwintujemy gwintownikiem M 6, a z drugiej poszerzamy do 0 6,5 mm. Z drugiego końca belki, od czoła, wiercimy pośrodku przekroju otwór o 0 5 mm na głębokość 15 mm i gwintujemy gwintownikiem M 6.
Następnie w odległości 67 mm od końca belki wiercimy na wylot otwór o średnicy 9 mm dokładnie prostopadle do podłużnej osi belki i dwa otwory o średnicy 5 mm w odległości 20 mm od otworu 9 mm. Otwory te gwintujemy odpowiednimi gwintownikami M 10 o skoku l mm i M 6.
Rys 2 Haki (rys. 3b) (o jednakowych wymiarach) wykonamy z płaskownika stalowego o wymiarach 6 X 26 mm i długości 90 mm każdy. Hak wycinamy piłą do metalu, a następnie gładko spiłowujemy pilnikiem do uzyskania podanych wymiarów. W węższym końcu haków w odległości 9 mm wiercimy otwory o 0 6,5 mm. Jeden hak osadzamy w wycięciu belki i przymocujemy go wkrętem (3c) M 6 X 18 mm, a drugi przymocujemy do czoła belki wkrętem (3d) M 6 X 15 mm. W środkowy otwór wkręcimy śrubę (3e) (rys. 2) od ściągacza magneta, a w otwory boczne dwie śruby (3f) o wymierzę M 6 X 40 mm, zwracając uwagę na kierunek ich wkręcenia - łbami po obu stronach belki.
Przytrzymywacz (rys. 4) do zdejmowania koła magnetycznego wykonamy z płaskownika stalowego (4a) o wymiarach 4 X 20 X 180 mm. W płaskowniku tym wywiercimy dwa otwory o 0 10 mm odległe od siebie o 20 mm i o 12 mm od końca płaskownika. W otworach tych zanitujemy dwa trzpienie (4b), których wymiary są podane na rysunku. Wymiarom trzpieni (4b) odpowiadają wymiary wkrętów M10, z których można je zrobić.
Sposób posługiwania się przyrządami i kolejność postępowania
a) Ściąganie koła magnetycznego (fot. 1).
1. Zdjąć osłonę z koła magnetycznego.
2. Odkręcić (kręcąc w prawo) nakrętkę przytrzymującą koło magnetyczne, kluczem nasadowymo rozwartości szczęk s = 14 mm.
Koło magnetyczne przytrzymujemy przytrzymywaczem (rys. 4)
3. Po zdjęciu podkładki sprężystej w obsadę koła magnetycznego wkręcamy ściągacz (1) aż do oporu.
4.Przytrzymując koło przytrzymywaczem (4) w otwór ściągacza wkręcamy śrubę (2) i mocno ją dociskamy kluczem o rozwartości szczęk s = 14 mm. Śruba opierając się o końcówkę wału zsuwa koło. 0 ile zbyt mocne dokręcenie śruby nie spowoduje ściągnięcia koła, to wówczas uderzamy w łeb śruby energicznie małym młotkiem. Uderzenie w śrubę z jednoczesnym na prężeniem powoduje żądany efekt. Przestrzegamy nieuważnych przed uszkodzeniem gwintu na końcówce wału. Gwint jest nietypowy M 8, lewy, o skoku l mm, do jego wykonania brak jest narzynek. 5. Zakładanie koła magnetycznego jest łatwe bez użycia przyrządów. Koło na wale zaciskamy jego własną nakrętką kręcąc ją w lewo. Zbyt słabe osadzenie koła może spowodować ścięcie wypustu.
b) Ściąganie pokrywy skrzyni zębatej (fot 2).
1. Po zdjęciu koła magnetycznego(2 d), aparatu zapłonowego (l g), pierścienia (l i), sprężyny (l j) 1 wykręceniu wkrętów (l ł), damy ściągacz (rys. 3) bez śrub (3 f) i chwytamy hakami za pokrywę. 2. Śrubę (rys. 2) wkręcamy w środkowy otwór belki i kluczem szczękowym o rozstawieniu szczęk s = 14 mm wyciskamy pokrywę.
Przez cały czas ściągania pomagamy sobie mały młotkiem uderzając w pokrywę od spodu, aby odsuwała się równolegle od pozostałe; części kadłuba. Do ściągania i zakładania pokrywy nie potrzeba: dużej siły. c) Ściąganie koła łańcuchowego (fot. 3)
1. Kluczem o rozstawieniu szczęk = 17 mm odkręcamy lewą nakrętkę, kręcąc kluczem w prawo, po czym zdejmujemy podkładkę zabezpieczającą.
W ściągacz (3) wkręcamy dwie śruby (3f) o wymiarze M 6 X 40 mm. Łby tych śrub zaczepiamy o zęby koła łańcuchowego, a śrubę (2) mocno dokręcamy kluczem aż do ściągnięcia koła. Jeśli zajdzie potrzeba, możemy lekko uderzyć młotkiem w łeb śruby ściągającej. Koło łańcuchowe zaciskamy na wałku bez przyrządu za pomocą nakrętki.
Stanisław Sabat

Młody Technik 1/1964
Last modified on wtorek, 14 listopad 2023 12:28