Jak otrzymać żółte tablice? Featured

15 marzec 2016 Written by Porady 4973
Jak otrzymać "żółte tablice"? W ostatnim czasie coraz większą popularnością cieszą się weterani szos - samochody i motocykle sprzed lat. Aby ułatwić ich właścicielom opiekę nad nimi, stworzono wiele korzystnych uregulowań prawnych. Z biegiem lat na naszych drogach pojawia się więc coraz więcej pojazdów, na których umieszczone są nietypowe, żółto-pomarańczowe tablice rejestracyjne z czarną sylwetką przedwojennego samochodu.

Tablice te oznaczają, że pojazd, na którym zostały umieszczone, jest pojazdem zabytkowym. Tak oznakowany pojazd podlega ochronie prawnej, a przepisy prawa przyznają jego właścicielowi znaczne ułatwienia. Z uwagi na niewielkie, często wręcz symboliczne przebiegi, nie istnieje konieczność przeprowadzania okresowych badań technicznych, a także nie ma obowiązku ubezpieczanie takiego pojazdu w sytuacji, gdy nie znajduje się on w ruchu. Co więc należy zrobić, aby otrzymać "żółte tablice"?

Pojazdem zabytkowym jest pojazd, który został wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także pojazd wpisany do inwentarza muzealiów. Choć przepisy prawa nie określają wprost warunków, po spełnieniu których pojazd stanie się zabytkowym, to w praktyce będzie to samochód lub motocykl, który ma więcej niż 25 lat i nie jest produkowany od co najmniej lat 15, posiada co najmniej 75% oryginalnych części. Warunki te nie wynikają jednak z przepisów prawa, lecz przyjętej doktryny konserwatorskiej. Pierwszym krokiem będzie włączenie naszego pojazdu do wojewódzkiej ewidencji zabytków. W tym celu należy pobrać ze strony: www.kobidz.pl wzór karty ewidencyjnej ruchomego zabytku techniki. Należy do niej wkleić 4 zdjęcia pojazdu (lewy przód, prawy tył - lub odwrotnie, komora silnika oraz deska rozdzielcza), zamieścić dane techniczne oraz nanieść krótki rys historyczny modelu, z powołaniem się na dane źródłowe. Cenne będą wszelkie publikacje, jak książki serwisowe z cyklu "Naprawa samochodów (...)", czy publikacje prasowe. Kartę ewidencyjną należy wydrukować na grubym papierze i dostarczyć do siedziby właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w 2 egzemplarzach (jeden dla wojewódzkiego konserwatora zabytków, zaś drugi przekazywany jest do Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków). Jeżeli będziemy mieć problemy z uzupełnieniem karty, możemy zwrócić się o pomoc do uprawnionego rzeczoznawcy. Należy przy tym zaznaczyć, iż przepisy prawa nie wymagają, aby karta ewidencyjna została przez taką osobę sporządzona czy też opatrzona jej podpisem, mającym potwierdzać, iż została wykonana zgodnie ze stanem faktycznym. Organ konserwatorski włącza dostarczoną kartę do wojewódzkiej ewidencji zabytków w drodze czynności materialno-technicznej, wydając potwierdzające tę okoliczność zaświadczenie.

Następnym krokiem jest przeprowadzenie badania zgodności naszego pojazdu z warunkami technicznymi. Można je przeprowadzić w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Przed przystąpieniem do badania należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie badania zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi, który stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2004 r. w sprawie badań zgodności pojazdów zabytkowych i pojazdów marki "SAM" z warunkami technicznymi (Dz. U. Nr 238, poz. 2395). Wśród danych, które należy podać, znajdują się takie informacje jak przełożenie przekładni głównej czy też najmniejsza szerokość skrętu, wobec czego i tu warto zwrócić się o pomoc do uprawnionego rzeczoznawcy. Obok wniosku należy zabrać ze sobą także kartę ewidencyjną naszego pojazdu oraz zaświadczenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Przedmiotowe badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości działania poszczególnych zespołów i mechanizmów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy oraz wykonaniu porównania stanu faktycznego pojazdu z warunkami technicznymi zgłoszonymi przez właściciela pojazdu w w/w. wniosku.

W poszczególnych stacjach kontroli pojazdów ceny za przeprowadzenie badania kształtują się na różnym poziomie, warto więc poświęcić trochę czasu i wybrać najkorzystniejszą ofertę.
Ostatnim krokiem jest wizyta we właściwym urzędzie zajmującym się rejestracją pojazdu. Wśród dokumentów potrzebnych do "zwykłej" rejestracji pojazdu znajduje się karta ewidencyjna i zaświadczenie o jej włączeniu do wojewódzkiej ewidencji zabytków, a także zaświadczenie o pozytywnie zakończonym badaniu zgodności pojazdu zabytkowego z warunkami technicznymi. Wbrew obiegowym opiniom koszt rejestracji pojazdu zabytkowego nie jest wiele wyższy od "zwykłej" rejestracji samochodu osobowego czy motocykla.

Nasz "duży fiat" ma teraz "żółte tablice". Oprócz charakterystycznego wyróżnienia spośród innych użytkowników dróg korzystamy z wielu udogodnień, jakie gwarantują nam przepisy prawa. Pamiętać jednak należy, że ciąży na nas obowiązek opieki nad zabytkiem, który wyraża się m.in. w konieczności zabezpieczania i utrzymania go w stanie jak najlepszym, a także w korzystaniu z niego w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości.
Karol Boński

Tekst pochodzi z gazety "Dobry Znak" i można go znaleść TUTAJ

Jeśli podoba Ci się tekst i moja działalność możesz postawić mi wirtualną kawę:
Postaw mi kawę na buycoffee.to